Hoe werkt het?


Vergoeding voor een volledige gebitsprothese: De volledige gebitsprothese zit voor iedereen in de basisverzekering en wordt voor minimaal 75% vergoed door de zorgverzekeraar. Dit betekent dat u een eigen bijdrage heeft van 25%. Een vergoeding van 75% mits uw prothese ouder is als vijf jaar. Als uw gebitsprothese jonger is dan vijf jaar en deze toch vervangen moet worden, moeten wij een machtiging aan uw zorgverzekeraar vragen. U heeft recht op een hogere vergoeding als u aanvullend verzekerd bent. De overige kosten kunt u gedeeltelijk of volledig vergoed krijgen uit uw aanvullende verzekering. Deze vergoeding verschilt per zorgverzekeraar.

Voor de meeste zorgverzekeraars geldt over het algemeen het volgende:

Volledige prothese
Door alle zorgverzekeraars wordt 75% van de totale kosten vergoed mits de prothese aan de gestelde levensduur voldoet (levensduur verschilt per zorgverzekeraar). In veel gevallen kan de tandprotheticus deze 75% van de totale kosten rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren. De overige 25% van de kosten wordt in rekening gebracht aan de patiënt. Indien de patiënt aanvullend verzekerd is, kan deze 25% door de patiënt geheel of gedeeltelijk gedeclareerd worden bij zijn zorgverzekeraar.

Partiële prothese
Anders dan bij een volledige prothese komen de kosten van een partiële prothese in de basis voor rekening van de patiënt. Mocht u aanvullend verzekerd zijn kunt u, afhankelijk van uw polisvoorwaarden, voor vergoeding in aanmerking komen.

Reparaties
Reparaties aan volledige protheses worden volledig vergoed uit uw basisverzekering en kan de tandprotheticus bijna altijd zelf rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar.
Reparaties aan partiële protheses komen voor rekening van de patiënt. Mocht u aanvullend verzekerd zijn kunt u, afhankelijk van uw polisvoorwaarden, voor vergoeding in aanmerking komen.

Rebasing
Rebasing aan volledige protheses wordt volledig vergoed uit uw basisverzekering en kan de tandprotheticus bijna altijd zelf rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar.
Rebasingebasing aan partiële protheses komt voor rekening van de patiënt. Mocht u aanvullend verzekerd zijn kunt u, afhankelijk van uw polisvoorwaarden, voor vergoeding in aanmerking komen.

Fotobijschrift

Deze pagina wordt momenteel bijgewerkt en zal spoedig geplaatst worden, voor dringende vragen kunt u contact opnemen met ons.